OntMoeting


Elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. In plaats van 'alleen te zijn tussen vele mensen’ geeft OntMoeting gelegenheid voor aanspraak, voor wie een luisterend oor zoekt of alleen maar even rust en stilte in de kerkzaal nodig heeft.

Iedere 1e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur.

 

 

Jan Jager, tel. 06 206 17 539

e-mail: secretarishoeksteen@gmail.com