Over ons


Geschiedenis
De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg, die we in de wandeling Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen noemen, is opgericht in 1906 en kwam voort uit de wens om op meer vrijzinnige wijze om te gaan met geloofsvraagstukken en religie dan in de kerken toentertijd gebruikelijk was.
In 1944 heeft deze zich als 'afdeling Voorburg' aangesloten bij de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond', nu de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB genaamd. Dit is een landelijke overkoepelende organisatie bestaande uit ruim vijftig zelfstandige afdelingen die in verenigingsvorm georganiseerd zijn, info landelijke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: www.vrijzinnigen.nl.
Het werkgebied omvat Voorburg, Leidschendam, Rijswijk en Den Haag. In september 2008 is van de in 1920 opgerichte afdeling Sassenheim-Lisse e.o. van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB organisatorisch onder De Hoeksteen komen te vallen.

Open en ondogmatisch
In de loop der jaren hebben mensen van verschillende religieuze achtergrond de weg naar De Hoeksteen gevonden. Ook is de laatste jaren de belangstelling van mensen zonder kerkelijke achtergrond toegenomen. Het Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen wil op een open wijze omgaan met religie en levensvragen. Het vindt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid ook op religieus gebied voor een ieder van grote betekenis. Het wil aan elk mens ruimte bieden om tot een eigen levensvisie Godsbeeld te komen en kent dan ook geen geloofsbelijdenis.
Actuele informatie over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen vindt u in ons maandblad Stemmen uit het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen - kortweg Stemmen - en voor wat de Hoeksteenlezingen betreft ook op de website www.cultuurpuntleidschendam-voorburg.nl.