Beleidsplan 2023-2026


Doelstelling:

 

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven in het bijzonder.

 

Beleid

Zij tracht dat, doel te bereiken door:

a. het houden van godsdienst oefeningen en andere bijeenkomsten voor volwassenen en jongeren;

b. het bieden van gelegenheid tot de bediening van de doop, de viering van het Avondmaal, de inzegening van huwelijken;

c. het geven van catechetisch onderwijs, en de bevordering van vrijzinnig christelijk godsdienstonderwijs, onder meer aan leerlingen van inrichtingen van onderwijs;

d. huis en zieken bezoek;

e. jeugd- en bejaardenwerk;

f. samenwerking met, andere groeperingen;

g. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk.

h. het houden van een kinder- en volwassenenkoor.