Inkomsten

         

Uitgaven

       
   

   Begroot

 

  werkelijk

       

     begroot

 

    werkelijk

Bijdrage leden en donaties

€ 9.000,00

 

€ 12.124,97

 

Voorganger

 

€ 33.000,00

 

35.217,97

Onttrekking stamkapitaal

€ 5.000,00

 

€ 10.000,00

 

Gastvoorgangers

 

€ 300,00

 

€ 446,00

Ouderensubsidie van het LB

€ 2.000,00

 

€ 2.500,00

 

Organisten

 

€ 300,00

 

€ 300,00

1ste collecten

(via bank)

€ 300,00

 

€ 390,50

 

Stemmen incl. verzending

€ 2.000,00

 

€ 2.167,22

 

(contant)

   

€ 352,00

 

Afdracht VN

 

€ 1.295,00

 

€ 1.265,00

Medegebruik gebouw

€ 2.500,00

 

€ 4.290,00

 

Lezingen/concerten

 

€ 2.000,00

 

€ 1.429,84

Horeca

 

€ 1.000,00

 

€ 802,50

 

Hoeksteenkoor

 

€ 500,00

 

€ 1.056,00

Lezingen/concerten via bank

€ 1.500,00

 

€ 1.375,65

 

Inkoop horeca

 

€ 750,00

 

€ 1.156,76

Blad Stemmen

 

€ 60,00

 

€ 40,00

 

diversen

   

€ 2.000,00

 

€ 4.314,26

Hoeksteenkoor 

(coll. Dec.)

 

€ 330,00

 

Gebouw

       

Diversen

     

€ 742,64

 

Huur Hoeksteen

 

€ 20.000,00

 

€ 25.098,68

           

Verzekering

 

€ 1.130,00

 

€ 1.126,00

           

Vaste lasten

 

€ 6.000,00

 

€ 6.700,86

Negatief resultaat

 

€ 47.915,00

 

€ 47.330,33

       

 

 

 

   

€ 69.275,00

 

€ 80.278,59

       

€ 69.275,00

 

€ 80.278,59