Begroting 2024

 

           Begroting 2024

 
         

Inkomsten

   

Uitgaven

 

Bijdrage leden en donaties

€ 5.000,00

 

Voorganger

€ 34.000,00

Onttrekking stamkapitaal

€ 5.000,00

 

Gastvoorgangers

€ 300,00

Ouderensubsidie van het LB

€ 2.000,00

 

Organisten

€ 300,00

1ste collecten

€ 600,00

 

Stemmen en Jaarpr. (incl. verzending)

€ 2.500,00

Medegebruik gebouw

€ 2.000,00

 

Afdracht VN

€ 1.250,00

Horeca

€ 1.200,00

 

Gebouw     Huur Hoeksteen

€ 23.500,00

Bijdragen lezingen/concerten

€ 1.500,00

 

                  Verzekeringen

€ 1.100,00

Inkomsten blad stemmen

€ 40,00

 

                  Vaste lasten/onderhoud

€ 6.000,00

Negatief resultaat

€ 57.960,00

 

Inkoop horeca

€ 1.000,00

     

diversen

€ 2.500,00

     

Hoeksteenkoor

€ 600,00

     

Kosten lezingen, concerten

€ 2.250,00

         
 

€ 75.300,00

   

€ 75.300,00