Geachte dames en heren,

 

De situatie rond het coronavirus is nog steeds uitermate zorgelijk. Na de laatste persconferentie van de premier was al duidelijk geworden dat tot en met 9 februari de beperkingen i.v.m. corona van kracht zouden blijven.

Later kwamen daar de berichten over een mogelijke avondklok en verscherpingen nog overheen. De prognose van dhr. Ernst Kuijpers is dat er pas versoepelingen te verwachten zouden kunnen zijn in maart als de huidige cijfers zouden blijven dalen. Daarnaast zijn de berichten over de Britse variant van het virus ook zeer zorgwekkend. Alle maatregelen van de overheid zijn er op gericht dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven en elkaar zo weinig mogelijk ontmoeten.

De commissie Vorming en Toerusting heeft daarom besloten alle activiteiten die dit voorjaar nog gepland staan, niet door te laten gaan. We streven ernaar de vervallen activiteiten opnieuw in een volgende seizoen in het programma op te nemen. We hopen dat de omstandigheden dan dermate verbeterd zijn dat we elkaar weer in gezondheid kunnen ontmoeten.

 

Wilt u zo vriendelijk zijn in uw kerk-/geloofsgenootschap en op uw website dit bericht bekend te maken? We zullen ook degenen die zich voor één of meerdere activiteiten hebben aangemeld persoonlijk hierover informeren.

 

Namens de commissie Vorming en Toerusting

 

Tineke Braam