“Oecumenische ‘Parkdienst” 

                                   19 september 2021

Meestal heeft de Parkdienstcommissie te maken met het weer of de regen geen spelbreker zal zijn om de dienst in het park te laten doorgaan. En er is wat regen gevallen deze zomer! Maar nu is er een andere donker wolk, die het doorgaan in het park belemmert n.l. Corona/regels.

De parkdienstcommissie heeft jammer genoeg moeten besluiten de dienst NIET in het park maar in de Julianakerk te houden. We nemen wel wat van het park mee naar de dienst. Wat…? Dat is een verrassing.

 

Door de coronaregels van de overheid is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan vanaf 9 september tot en met 15 september (zie daarvoor de website van de onze kerk)

 

Verder is er een livestream en kunt u thuis de dienst, die om 10.00 uur begint,  meemaken. U kunt de QRcode scannen, zie hieronder of via de link op de websites van de plaatselijke kerken.

 

De liturgie van de dienst krijgt u via de mail.

 

Heeft u algemene punten voor de voorbede dan kunt u die sturen naar parkdienstsassenheim@gmail.com

 

Het thema van de dienst is ‘Bouwstenen voor vrijheid’

 

De voorgangers zijn ds. Hendrik Betting en pastor Peter Owel.

 

m.m.v. het  koperensemble ‘Crescendo’ en een zestal zangers onder leiding van  dirigente  Kasia Przedcieczenska.

 

Het collectedoel is voor de  Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek. Zij willen de opbrengst van de collecte van de Parkdienst  besteden aan computerapparatuur ter ondersteuning van cursussen en voorlichting. U kunt geld overmaken op  bankrekening van de OV  t.n.v. Oranje Vereniging Sassenheim onder vermelding van  parkdienst 2021. Het bankrekeningnummer is : NL39 INGB 007 3049 70 

Voor meer informatie over de Veteranen Duin en Bollenstreek verwijzen we naar hun website: https://vocdb.webs.com

 

1 Maria Magdalena of Maria van Magdala

Wie was Maria Magdalena? Klopt het beeld dat we van haar hebben, of zijn er heel veel verschillende beelden van haar, zoals er ook van onszelf allerlei beelden zijn? Nog altijd blijft zij ons verrassen. We komen haar tegen in films, boeken, liederen en op schilderijen. In het Catharijneconvent in Utrecht is nu een tentoonstelling aan haar gewijd. Deze avond gaan we kijken wat er in de bijbel over haar geschreven staat, en waar toch dat beeld vandaan komt dat zij een hoer zou zijn. Ook een aantal schilderijen die in de loop van de eeuwen tot ons gekomen zijn zullen we zien. We zijn benieuwd wat uw beeld is van haar, en of het veranderd is na deze avond.

 

Mw. Hogervorst heeft tot haar pensioen in het pastoraat gewerkt in Noordwijk en de parochie St. Maarten in Bollenstreek - Zuid en is nu verbonden aan het Hospice Duin en Bollenstreek als geestelijk verzorger.

Inleider: mw. Nel Hogervorst - van Kampen

Datum: maandag 18 oktober 2021 Tijd: 20.00–22.00 uur

Locatie: Julianakerk Coördinatie: Jan Koeleman

 

2 Requiem

Op 2 november viert de Kerk de gedachtenis van de overledenen, in de volksmond Allerzielen. Voor deze gedachtenisviering, maar ook bij uitvaarten wordt dan een Requiemmis opgedragen. Wat is dat precies en hoe zit die in elkaar? Hoe is deze requiemmis door de eeuwen heen ontwikkeld en hoe kijken we daar nu tegenaan? In een mix van zelf zingen, beluisteren van verschillende composities en (achtergrond-) informatie zullen we uitgebreid bij dit onderwerp stilstaan.

 

De heer Haggenburg is docent muziek en al ruim 30 jaar dirigent in de Sint Agathakerk in Lisse

Inleider:  Fabian Haggenburg

Datum: maandag 25 oktober 2021 Tijd: 20.00–22.00 uur

Locatie: Parochiecentrum St. Pancratiuskerk Coördinatie: Jan Koeleman