PARKDIENST 15 SEPTEMBER 2024 Aanvang 10.00 uur

VAN HARTE WELKOM

in Park Rusthoff  (bij slecht weer in de Pancratius kerk)

 

Thema: Samen kom je verder....20 jaar Parkdienst! 
Voorgangers zijn: Jan  Joost Snoek en diaken Jan Lamberts  
m.m.v. koor Soul2Soul uit Sassenheim