SASSENHEIM

 

Ter informatie voor de leden van uw kerkgenootschap laat ik u weten dat vanwege de verlenging van de lockdown de avonden van Vorming en Toerusting van 18 en 24 januari niet doorgaan. De bij ons aangemelde personen hebben allemaal persoonlijk bericht hierover ontvangen.

Over de activiteiten na 24 januari nemen na we de volgende persconferentie een beslissing. We bekijken of de afgelaste activiteiten later dit voorjaar nog ingepland kunnen worden of anders opnieuw komend najaar in het nieuwe programma kunnen worden opgenomen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie Vorming en Toerusting,

Tineke Braam