Extra nieuws uit de Hoeksteen


Wereldvrouwengebedsdag 8 maart

 

Dit jaar is in verband met corona een alternatieve viering voor Wereldvrouwengebedsdag 2021georganiseerd. Omdat we elkaar niet samen kunnen ontmoeten is er een filmpje gemaakt van fragmenten die in verschillende deelnemende kerken van Leidschendam-Voorburg zijn opgenomen. Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen doet hieraan mee. Er wordt een fragment in De Hoeksteen opgenomen dat ds. Katrijne Bezemer inspreekt en ons bestuurslid Anneke Brandt leest het gebed mee in de Martinuskerk. Een verbindend element is steeds de paaskaars die in verschillende kerkgebouwen brandt en allen, later ook de kijker thuis, met elkaar verbindt. De teksten voor deze gebedsviering zijn afkomstig van vrouwen uit Vanuatu (Oceanië) en het thema van de viering is: Rotsvast. De film van rond de tien minuten is via de website van Raad van Kerken te bekijken. Greet Dussel (piano) en Claartje van der Grinten (cello) spelen enkele korte muziekstukken en Taizéliederen.

 

Website raad van kerken Leidschendam-Voorburg: www.raadvankerkenlv.nl