LEVEN DAT LEVEN WIL – OVER MENSEN EN DIEREN

Spreker ds. Johan Goud

Zondag 5 februari, 10.30 uur

Entrée: € 8,00 p.p.; Leden en vrienden van de Hoeksteen € 6,00 (incl. koffie/thee)

 

Mensen hebben haast altijd antropocentrisch gedacht en gevoeld. Dat geldt ook voor de filosofische en theologische traditie van onze eigen cultuur. Mensen en dieren zijn lotgenoten. De mens is nauw verwant met alles wat leeft, maar beseft dat nauwelijks. Het komt erop aan onze obsessie met het puur menselijk bestaan en bewustzijn te doorbreken, we moeten ‘omdenken’.

Albert Schweitzer formuleerde het zo: ‘ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil’. Hij was een vroege voorloper van een sensibiliteit die zich in onze tijd bij veel mensen laat zien. Hoe krijgt die vorm in de kunst en literatuur, en in religie en filosofie? Hoe kunnen we dat oeroude en vanzelfsprekend onszelf centraal stellen, doorbreken? Hoe kunnen we ons openen voor de sensibiliteit van ‘niet-menselijke dieren’?

 

Johan Goud studeerde theologie en filosofie aan de VU in Amsterdam, Tűbingen en Leiden. Hij werkte als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en als remonstrants predikant te Den Haag. Hij publiceerde over uiteenlopende thema’s: joodse godsdienstfilosofie, ethiek, eclectische religiositeit, vrijzinnige theologie, religie en literatuur.

 

Een recente, door hem geredigeerde publicatie is Leven dat leven wil: Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst, Almere: Parthenon, 2020.