Kerk en koor

Zondag 24 september 10.30 uur kerkdienst (opening van het seizoen)

Voorganger ds. Reinhold Philipp

Organist Albert van der Haven

Streaming dienst Debbie Corbeels

M.m.v. Het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zal deze dienst zingen:

Rejoice                                             J. Martin

Frieden                                           G. Fischer

Herr, deine Güte reicht so weit   A. Grell

 

Collecten:

1e collecte  voor de instandhouding eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor het Leger des Heils

Denk u ook aan het bloemenbusje?

 

Na afloop van de kerkdienst wordt u een lunch aangeboden door het bestuur.

 

Graag aanmelden bij de secretaris Jan Jager email: jagerjjan@gmail.com of per telefoon 0620 617 539 of u hieraan deelneemt.