4 december 2021 

 

 

Gisteren kregen we van Vrijzinnigen Nederland het advies hoe om te gaan met de recente RIVM- regels en met de 1,5 m maatregel.

Tot onze spijt heeft het bestuur moeten besluiten, in goed overleg met de remonstranten, om ook dit jaar onze gezamenlijke Advent viering af te gelasten. 

We bedanken degenen die zich al met de voorbereidingen hebben bezig gehouden.

 

 

Als bestuur streven wij ernaar om toch in beperkte mate op 12 december aan de Adventstijd aandacht te besteden.

Daarbij zullen we gebruik maken van onze streammogelijkheid.

 

Op 12 december vanaf 14.30 uur houden we een korte bijeenkomst met een paar leden die zich al hadden aangemeld, aangevuld met het bestuur. Geen lange tafels maar in een huislijke kringopstelling in de Hoeksteen een viering die u vanuit uw stoel thuis kunt meebeleven. De liturgie krijgt u nog via de email. De link vindt u hieronder. *

 

Naar ik hoop zal het spoedig mogelijk zijn om elkaar in persoon weer te ontmoeten.

Namens het bestuur van de VVG wens ik u een hoopvolle Adventstijd toe.    

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de VVG,

Frouwke J.R. de Boer

Voorzitter

 

 

* Hierbij de link voor uw Laptop of PC, of iPhone e.d.

 https://www.youtube.com/channel/UCLjNhK6N5QMuS8LoegdrdFA

Ook op uw TV is de uitzending te volgen via het YouTube zoeken Vrijzinnig Centrum ‘De Hoeksteen’.

 

 

 REMONSTRANTEN DEN HAAG                                                                                              

 

 

Vrijdag 17 december 2021 om 16.30 uur, Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 Den Haag, adventsmaaltijd met muziek, zang en een kerstverhaal. De bijdrage is € 5,00.

 

Ook bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom.

 

Opgave vóór 9 december per telefoon 070 325 07 79 of e-mail remondenhaag@hetnet.nl of via een lijst in de Remonstrantse kerk.

 

Hartelijke groet namens de VVG en de Wijkcommissie

 

 

Simon van Proosdij en Annelies van Kampen-Sterk