Programma 2019-2020


Breng de Hoeksteen in beeld

Iedereen die dit project van Frouwke de Boer steunt, wil ik namens het bestuur bedanken. We zijn er nog niet maar wij hebben gemeend om op basis van wat nu is binnen gekomen opdracht te verlenen aan het bureau C&S zodat wij al met Goede Vrijdag en Pasen kunnen gaan uitzenden. Heel fijn dat u de vereniging steunt. 

 

Kerkdiensten in aangepaste vorm

 

Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur Avondmaal

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Henriek Dijkstra

Alleen via youtube te volgen

 

Zondag 4 april 1e Paasdag 10.30 uur

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

RESERVEREN verplicht s.proosdij@kpnmail.nl uiterlijk voor  woensdag 31 maart

Ook via youtube te volgen 

 

Zondag 25 april 10.30 uur

Voorganger mw. N. Verburg

Organist Albert van der Haven

RESERVEREN verplicht s.proosdij@kpnmail.nl uiterlijk voor  woensdag 21 april

Ook via youtube te volgen 

 

U kunt u via de link  https://www.youtube.com/channel/UCLjNhK6N5QMuS8LoegdrdFA

de dienst bijwonen.

c.a. 10 minuten voor aanvang word de uitzending zichtbaar