Voorburg

Voorburg · 21. augustus 2019
THOMAS, APOSTEL EN REIZIGER IN INDIA Lezing met diapresentatie door drs. Katrijne Bezemer. De apostel Thomas is bij velen bekend als de ‘ongelovige Thomas’. Desondanks of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India, en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16e eeuw verbijsterd toen zij in India de kerken...