Voorburg

Voorburg · 03. maart 2019
Spreker Martine Berenpas Zondag 3 maart, 10.30 uur Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00 (gepast betalen) Confucius is de belangrijkste wijsgeer van China. Zijn filosofie heeft een enorme invloed gehad op de Chinese cultuur en is ook vandaag de dag niet weg te denken uit de Chinese samenleving. In deze lezing wordt een overzicht van Confucius’ denken gegeven en wordt uitgelegd hoe wij vanuit het Confucianisme de Chinese cultuur beter kunnen begrijpen....