Van het bestuur.

 

 

In de ingelaste Stemmen juli/augustus en op deze site treft u een overzicht aan van de luchtige zomeravonden van het Vrijzinnig Beraad. Sommige zijn via een ‘zoom’ verbinding en andere bijeenkomsten kunt u bijwonen op de anderhalve meter afstand.

 

Ook in de Hoeksteen moeten wij ons aan de regels van het RIVM houden.

Het ziet er hoopvol uit maar er zijn wel regels voor de toegang: deelname kan alleen wanneer uw gezondheid voldoet aan de regels van het RIVM.

 

De eerdere genoemde bijeenkomst van 19 juli komt te vervallen. Daar komt voor in de plaats vrijdag 14 augustus om 14.30 uur, nadere informatie over de precieze invulling volgt nog.

 

De lezingen van 4 oktober van Aukelien van Hoytema over Beethoven en van 1 november door dhr. M. Barnard over De Bijbel cultureel en de religieuze bijeenkomsten op: 27 september (voorganger Katrijne Bezemer) en 25 oktober (voorganger Menno Hofman) blijven gehandhaafd.

Er kan nog niet gezongen worden en er is nog geen medewerking van het koor.

 

Het bestuur heeft besloten lezingen en religieuze bijeenkomsten t/m 31 december om 11.00 uur aan te laten vangen.

 

Zolang de anderhalve meter wordt gehandhaafd is er in de Hoeksteen een beperkte ruimte voor max.18 personen en op het balkon max. 3

Er is een protocol en werkschema gemaakt waar wij als bestuur en u als bezoeker rekening mee moet houden.

 

Regels opgesteld door het RIVM

- Om toegang te krijgen tot lezing of kerkdienst moet u de woensdag voorafgaande aan de zondag zich aanmelden bij secretarishoeksteen@gmail.com, onder vermelding uw naam en telefoonnummer en of u alleen of met partner komt. Ook kunt u zich per telefoon 06 520 88 057 (telefoonnummer van de voorzitter) melden.

Wie het eerst een mail zendt staat op de lijst. Komt u achteraf niet, zo snel mogelijk afmelden per telefoon op nummer 06 520 88 057.

- De deuren staan open en een bestuurslid heet u welkom. U krijgt in de kerkzaal vanaf de voorste rij een plaats aangewezen, waar u tot het einde moet blijven zitten.

- In de hal staat hand-alcoholgel die u moet gebruiken voordat u verder gaat.

- De garderobe mag nog niet worden gebruikt. U kunt u jas op de stoel naast u neer leggen.

- De toiletten mogen wel, maar minimaal worden gebruikt.

- De consequentie van deze onplezierige maatregel is: vol is vol.

 

Graag zien wij u op een van de geplande bijeenkomsten tegemoet.

 

Tot slot; er komt dit seizoen geen jaarprogramma 2020 – 2021 uit.

Daarom zal in ons blad Stemmen delen van de activiteiten worden opgenomen. Het blad Stemmen krijgt een bredere verspreiding door dit digitaal ook aan 80 belangstellenden met e-mailadressen te zenden.

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Simon van Proosdij

Naast de kerkdiensten, waaraan het Hoeksteenkoor op regelmatige basis medewerking verleent, zijn er in ons gebouw in Voorburg op zes zondag ochtenden Hoeksteen lezingen, aanvang 10.30 uur. De onderwerpen van deze lezingen zijn heel divers en liggen op religieus terrein of op het raakvlak van religie en cultuur. Regelmatig zijn er op de tweede zondag van de maand alternatieve bijeenkomsten, van 10.30 uur tot ca. 12.00 uur. Er is steeds gelegenheid om na afloop bij een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Daarnaast vinden diverse koffieconcerten op zondagochtend plaats. In januari 2018 is er weer een nieuwjaarsbijeenkomst en er zijn enkele filmmiddagen gepland in februari. 

 

Door de week worden er een verscheidene gespreks- en leeskringen gehouden o.l.v. ds.Bezemer; ook worden de Griekse en Latijnse leeskringen voortgezet. OntMoeting geeft op de eerste donderdag van de maand gelegenheid tot gesprek en gezelligheid. 

 

Actuele informatie over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen vindt u in ons maandblad Stemmen.