Regio Nieuws · 04. november 2018
HENRI NOUWEN: BINNEN GEROEPEN Spreker Barbara Zwaan Zondag 4 november, 10.30 uur Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00 (gepast betalen) Sinds Hillary Clinton in What happened schreef wat zij aan het werk van priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) beleefde, staat dat meer dan ooit in de belangstelling. In deze lezing richten wij ons op Binnen geroepen: niet Nouwens be­ kendste, maar mijns inziens wel indringendste boek. Dat bevat ‘gees­ telijke...