Kalender


Naast de kerkdiensten, waaraan het Hoeksteenkoor op regelmatige basis medewerking verleent, zijn er in ons gebouw in Voorburg op zes zondag ochtenden Hoeksteen lezingen, aanvang 10.30 uur. De onderwerpen van deze lezingen zijn heel divers en liggen op religieus terrein of op het raakvlak van religie en cultuur. Regelmatig zijn er op de tweede zondag van de maand alternatieve bijeenkomsten, van 10.30 uur tot ca. 12.00 uur. Er is steeds gelegenheid om na afloop bij een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Daarnaast vinden diverse koffieconcerten op zondagochtend plaats. In januari 2018 is er weer een nieuwjaarsbijeenkomst en er zijn enkele filmmiddagen gepland in februari. 

 

Door de week worden er een verscheidene gespreks- en leeskringen gehouden o.l.v. ds.Bezemer; ook worden de Griekse en Latijnse leeskringen voortgezet. OntMoeting geeft op de eerste donderdag van de maand gelegenheid tot gesprek en gezelligheid. 

 

Actuele informatie over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen vindt u in ons maandblad Stemmen.