Extra nieuws uit de Hoeksteen

VRIJZINNIGE ZOMERONTMOETINGEN 2020

Meer informatie en updates op de website van het Vrijzinnig Beraad             

https://mvansetten.wixsite.com/vrijenzinnig 


Vreemd in DE WERELD,

Dr. Johan Goud

 

‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’ (beginregels van ‘Die Winterreise’ van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw  uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt.  Het thema Bijbelse ‘ballingschap’ heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst.

In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van Bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake. 

In de eerste bijeenkomst van 22 juli gaat het over het Nomade en ontworteld zijn als een thema in de filosofie, de literatuur en de bijbel.

In de tweede bijeenkomst 24 juli over Mens en Dier, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, EricEmmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt.

In de derde bijeenkomst 27 juli staat het thema Mens en Mens centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht.

Tenslotte, op 29 juli, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray. 

 

Middagen: 14.00 - 16.00 uur in de Remonstrantse kerk L.v. Meerdervoort.

Woensdag 22 juli, vrijdag 24 juli, mandag 27 juli. 

Vanwege corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal deelnemers (30) worden toegelaten. Wilt u zich daarom aanmelden bij het bureau: 070-3250779 of via email: remondenhaag@hetnet.nl  Kosten: leden en vrienden € 5,– per keer), belangstellenden € 10.00. [afbeelding van Picasso, een in de wereld verdwaalde duif, geschilderd in Parijs, december 1942]  

Rondleiding in de Grote Kerk van Den Haag

 

Op woensdag 5 augustus om 14 uur bent u welkom in de Grote of Sint Jacobs Kerk in Den Haag. Robert van Venetië, die de kerk als gids goed kent, zal u rondleiden langs de bezienswaardigheden zoals de preekstoel, het doopvont, de gebrandschilderde ramen, het Van Wassenaer monument en vooral ook de wapenborden van de ridders van het Gulden Vlies.

Na afloop kunnen we genieten van een drankje bij Zebedeus, het café naast de kerk.

 

Aanvang: 14.00 uur. Verzamelen in de Grote Kerk.

Aanmelding niet noodzakelijk.

Plaats: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12 Den Haag

Maria Magdalena: geliefde, apostel of verlichte meester?

Vele stemmen verkondigen in deze tijd van gelijkheid van man en vrouw een ontwikkeling in de spirituele traditie. Maria Magdalena is in deze evolutie van grote betekenis. Met name gnostische geschriften werpen een ander licht op Maria Magdalena, haar relatie met Jezus en haar rol tussen de discipelen. In veel scholen binnen het Gnostisch Christendom speelt Maria Magdalena een essentiële rol in de openbaring van de evangeliën. We bestuderen het leven van Maria Magdalena vanuit de gnostische traditie. Cynthia Bourgeault is een episcopaals priester en schrijfster van vele boeken over religie. Ze komt na diepgaand onderzoek ook tot opzienbarende conclusies over de betekenis van Maria Magdalena.

 

Heb je zin om deel te nemen aan deze ZOOM sessies, stuur dan een bericht naar Anja Schaafsma: schaafanja@gmail.com / www.sophiaspirit.nl

 

Datum en tijd : Vrijdagmiddag 7 augustus 2020 van 14.00-15.30

Het Eurovisie Songfestival fascineert elk jaar weer miljoenen kijkers over de hele wereld. Hoe werkt de betovering van dit spektakel? Wat is het geheim achter het sprookje?

Presentator Hijlco Span en predikant Tom Mikkers kwamen dit voorjaar met een boek over de magie van het songfestival. Wat is het sprookje dat op het spel staat? Hoe werkt de betovering?

In Hallelujah Eurovision gaven zij een andere kijk op dit spektakel, dat in 2020 65 jaar bestaat en na veertig jaar weer in Nederland zou plaatsvinden. Het liep anders.

Het festival ging niet door. Het boek was er wel. Wil je eens weten hoe het zit met de religieuze component van het festival? Doe dan mee met deze zoom-ontmoeting.

Er was dan weliswaar geen songfestival dit jaar, er is wel een zinderende zomer ontmoeting via ZOOM waarin Tom Mikkers je wijst op de minder bekende maar evenzogoed betekenisvolle aspecten van dit festival.

Als het songfestival plaatsvindt in Rotterdam in 2021 ga je er anders naar kijken. datum donderdag 20 augustus om 14.00 uur

 

Meld je aan bij predikant@vrijzinnigen-wassenaar Luistervieringen en Columns die wekelijks digitaal beschikbaar 

 

HAAGSE DOMINICUS

  • Luistervieringen en Columns die wekelijks digitaal beschikbaar zijn via www.haagsedominicus.nl
  • Wandelingen eenmaal per week organiseren wij wandelingen Info en aanmelden via wandel@haagsedominicus.nl
  • Mediatie, stilte, gebed. Iedere donderdagmiddag is de Bethel-Kapel geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur voor mediatie, stilte, gebed in deze Coronatijd. Iedereen is welkom.