Extra nieuws uit de Hoeksteen


Zondag 25 oktober 10.30 uur aangepaste kerkdienst

voorganger Menno Hofman

organist Albert van der Haven

Tijdens de dienst wordt er niet gezongen

 

I.v.m. Corona maatregelen van het RIVM verplicht aanmelden.

U kunt die doen op e-mailadres s.proosdij@kpnmail.nl.

 

Collecte in een enveloppe aanbieden. A.u.b. geen klein geld.

1e voor de eigen geloofsgemeenschap

Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang

 

 

Helaas, de lezing door de heer M Barnard over De Bijbel cultureel op 1 november komen te vervallen.

I.v.m. het feit dat hij via zijn vrouw tot de risicogroepen behoort, heeft hij met gemengde gevoelens af moeten zeggen. Hij blijft graag beschikbaar voor een lezing in betere tijden.  

 

Daarvoor in de plaats zal drs. Katrijne Bezemer op 1 november om 15.00 uur een lezing met beelden houden over Thomas, apostel en reiziger in India.

De apostel Thomas is bij velen bekend als de ‘ongelovige Thomas’. Desondanks of juist daardoor is deze leerling van Jezus zeer geliefd. Van Thomas werd verteld dat hij naar het Oosten trok, naar India en daar het christendom verspreidde. Tegelijkertijd wordt hij ook gekoppeld aan het oude Edessa, het huidige Urfa. Portugese missionarissen waren in de 16e eeuw verbijsterd toen zij in India de kerken van de Thomas-christenen aantroffen. Behalve de Bijbel zijn er andere bronnen over Thomas zoals het bekende Evangelie van Thomas. Dit buiten-Bijbelse evangelie bestaat voor de helft uit onbekende uitspraken van Jezus. Het behoort bij de oude teksten die nieuwe informatie bieden. Waarom wordt Thomas daarin diverse malen ‘de tweeling’ van Jezus genoemd? Wat doceerde Thomas aan zijn leerlingen? Hoe kwam hij in India terecht?

 

Drs. Katrijne Bezemer, historicus en theoloog, is voorganger van Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg/Sassenheim en De Kapel in Bloemendaal. Haar interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek. Over de gnostiek is in 2011 haar boek uitgekomen: Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom, uitgeverij Synthese.

 

Protocol: Wij volgen de richtlijnen en voorschriften van de overheid. Het zal u niet onbekend voorkomen:

*Aanmelden en reserveren: uiterlijk woensdag 28 oktober 13.00 uur, per E-mail aan s.proosdij@kpnmail.nl of telefonisch: 070-3868685.

*Indien u ná de aanmelding corona-klachten krijgt, tijdig afmelden via tel.nr. 070-3868685.

*Betaling: Entree-prijs in gesloten enveloppe, voorzien van uw naam en adres, in mandje deponeren. 

  Gepast betalen: leden: € 5,00 pp  niet-leden €7,00 pp, met briefje van 5 en muntstuk van €2,00 pp.

  Overmaken via bank kan ook, mits uiterlijk woensdag 13.00 uur, op rekening NL93 INGB 0000 1377 35   t.n.v. Ver.van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg

  o.v.v. lezing 1 november en uw naam en adres.

Bij aankomst wordt u een plaats toegewezen.

 

Wij hopen "zoveel als mogelijk" bezoekers te mogen verwelkomen in De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, te Voorburg