Extra nieuws uit de Hoeksteen


Sassenheim/lisse e.o.

 

Levenslicht

 

Bij gelegenheid van de herdenking van de Holocaust heeft kunstenaar Daan Roosegaarde een bijzonder monument mogen ontwerpen. Het bestaat uit 102.000 stenen, die in het donker oplichten wanneer er een bepaald licht op valt. Het aantal stenen verwijst naar het aantal Joden, Roma en Sinti die vanuit ons land werden gedeporteerd. Een schandvlek, zoals Gerdi Verbeet -voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei- het verwoordde, die als een steen op ons hart drukt.

Een steen die op je hart drukt. Herkenbaar. Ook degenen, die na Jezus’ lijden en sterven en grafrust bijeen zijn, moeten dat hebben gevoeld. Als een film zien ze het in gedachten weer gebeuren. De gevangenneming; het schijnproces; de onterechte veroordeling en de terechtstelling. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren. Hadden we niet.... Maar ja, achteraf is het gemakkelijk praten.
Als een steen ligt het op hun hart. Zoals die steen, die voor het graf is gerold.
En wie zal deze steen voor ons wegrollen, vragen de vrouwen zich af, wanneer ze vroeg in de morgen naar het graf gaan. Dat krijgen we zelf niet voor elkaar. Dat kunnen we niet alleen. We hebben slechts de mirre en de welriekende kruiden. Om de laatste eer te gaan bewijzen. Om eer te betonen. Om eervol te kunnen blijven.
Zit er een verborgen gebed in? Om de kracht te vinden dat ondanks alles vast te kunnen blijven houden? Om de moed terug te krijgen Jezus’ leven in ere te houden?
En zien ze van daar uit, bij het graf gekomen, dat de steen is weggerold? Letterlijk van het graf, door een engel. Figuurlijk van hun hart, want: het is dus niet voorbij. Het hoeft zo niet te blijven. Opeens gaat hen een licht op. Zoals de lichtgevende stenen in het monument, dat terecht Levenslicht is genoemd. Jezus is opgestaan. Het licht van zijn leven is niet gedoofd. En zij mogen met Hem opstaan om waar Hij zijn leven voor gaf door te geven en verder te laten leven. Zoals de stenen van het monument door heel ons land verspreid zijn. Omdat het monument bedoeld is, zoals de kunstenaar vertelde, om mee te doen; iets mee te geven.
God, wanneer de verwarring ons aangrijpt: schenk ons vertrouwen. Wanneer de angst ons overvalt: schenk ons rust. Wanneer wij bang zijn: schenk ons houvast. Wanneer wij de moed verliezen: schenk ons kracht. Wanneer wij bedroefd zijn: schenk ons vreugde.
Help ons te weten dat U bij ons bent en dat wij veilig zijn in uw hand.
Dan zullen wij er kunnen zijn voor elkaar zoals U er bent voor ons: In geloof, hoop en liefde.
De woorden die Jezus meegeeft na de Verrijzenis zijn dan ook niet veroordelend, maar vergevend: kom er weer bij. Niet verwijtend, maar bevrijdend: wees niet bevreesd. Niet afbrekend, maar opbouwend: jullie kunnen verder met wat ik heb laten zien en meegegeven.
Woorden waarmee de steen van het graf en van je hart een bouwsteen wordt om een nieuwe wereld op te bouwen. Een wereld naar Gods hart!
Ik wens u in dat licht -juist in deze dagen- een hoopvol Pasen.
Pastor P. Owel, Parochie St. Maarten


Vanwege de verordeningen van het RIVM zullen er geen diensten worden gehouden zoals we gewend zijn. Wel worden op onderstaande dagen uitzendingen verzorgd via www.kerkomroep.nl en de genoemde websites.


Witte Donderdag 9 april Stille Zaterdag 11 april Goede Vrijdag 10 april Pasen   12 april


# St. Pancratiuskerk Meer informatie over digitale vieringen: www.parochiesintmaarten.nl zaterdag 4 april om 19.00 uur Vesperviering Palmpasen zondag 5 april kunt u een gezegend palmtakje ophalen tussen 11.00-12.00 uur bij de Pancratiuskerk Witte donderdag 19.00 uur Eucharistieviering Goede vrijdag 15.00 uur Oefening van de Kruisweg Stille Zaterdag 21.00 uur Eucharistieviering en wijding Paaskaarsen
# Havenkerk www.havenkerksassenheim.nl
# Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Een paasoverdenking op schrift kunt u verkrijgen bij de predikante: e-mail: kbezemer@iroka.nl of per tel: 071-532 04 38
# Protestantse Gemeente Sassenheim • Dorpskerk via kerkomroep en later via de website: www.pgsassenheim.nl Witte Donderdag 19.30 uur Avondmaal ds. A.A. Bosma Goede Vrijdag 19.30 uur Kruiswake ds. A.A. Bosma Stille Zaterdag 21.30 uur Paaswake ds. A.A. Bosma • Julianakerk via kerkomroep en later via de website: www.pgsassenheim.nl Pasen 10.00 uur Paasdienst ds. H.R. Betting
# Woonzorgcentrum Bernardus Er worden geen vieringen gehouden.

 

God, wanneer de verwarring ons aangrijpt:

schenk ons vertrouwen.

Wanneer de angst ons overvalt: schenk ons rust.

Wanneer wij bang zijn: schenk ons houvast.

Wanneer wij de moed verliezen:

schenk ons kracht. Wanneer wij bedroefd zijn:

schenk ons vreugde.
Help ons te weten dat U bij ons bent en dat wij veilig zijn in uw hand.
Dan zullen wij er kunnen zijn voor elkaar zoals U er bent voor ons:

In geloof, hoop en liefde.