Financien


 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg
Afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
 
         
    Begroting 2017   Begroting 2016     Realisatie 2015
Baten          
Bijdrage leden/vrienden/donaties *   € 9.000,00   € 8.000,00 € 9.522,00
abonnement stemmen (gestopt per 03/2015)         € 75,00
Sassenheim bijdrage **   € 15.500,00   € 15.000,00 € 15.530,00
1e collecte   € 500,00   € 400,00 € 550,00
2e collecte   € 400,00   € 600,00 € 797,00
Donatie tbv gift         € 160,00
Bijdrage lezingen/concerten   € 1.400,00   € 1.400,00 € 1.968,00
Kringen   € 200,00   € 100,00 € 180,00
Mede gebruik gebouw (door derden)   € 2.500,00   € 4.500,00 € 2.285,00
Interest   € 5.500,00   € 8.000,00 € 8.694,00
Horeca   € 1.200,00   € 750,00 € 1.270,00
Sub st Bejaarden **   € 1.250,00   € 2.000,00 € 1.300,00
Diversen **   € 25,00     € 5,00
Hoeksteenkoor   € 500,00     € 321,00
Negatief saldo   € 47.975,00   € 59.250,00 € 55.799,00
Totalen   € 85.950,00   € 100.000,00 € 101.824,00
           
Lasten          
Salaris voorganger Voorburg/Sassenheim € 42.450,00   € 42.200,00    
Ouderenzorg € 2.550,00   € 2.550,00    
    € 45.000,00   € 44.750,00 € 44.155,00
Gast predikant   € 300,00   € 300,00 € 313,00
2e zondag van de maand   € 500,00   € 1.000,00  
Organist   € 450,00   € 650,00 € 225,00
Afdracht NPB leden **   € 2.000,00   € 1.800,00  
Hoeksteen lezingen/concerten   € 1.200,00   € 2.000,00 € 2.503,00
afdracht 2e collecten   € 400,00   € 600,00 € 797,00
Donatie tbv gift         € 160,00
Stemmen (incl verzending en excl JP) ***   € 2.000,00   € 1.500,00 € 1.870,00
Huur Hoeksteen ***   € 19.500,00   € 19.000,00 € 18.416,00
Aflossing lening ****   € 0,00   € 13.050,00 € 13.056,00
Exploitatie/kosten Hoeksteen **   € 5.000,00   € 6.000,00 € 5.190,00
Inrichtingkosten   € 1.500,00   € 2.000,00 € 2.835,00
Onderhoud instrumenten   € 500,00   € 500,00 € 533,00
Bijdrage Buma   € 100,00   € 100,00 € 80,00
Inkoop Horeca ***   € 1.500,00   € 1.500,00 € 1.567,00
Diversen   € 3.500,00   € 3.500,00 € 3.657,00
PR activiteiten (incl JP) **   € 1.750,00   € 1.500,00 € 1.278,00
Hoeksteenkoor   € 750,00   € 250,00 € 805,00
Hoeksteenkoor jubileum         € 1.016,00
Saldo          
Totalen   € 85.950,00   € 100.000,00 € 101.824,00