Cijfers 2021

        Begroting 2021          
Inkomsten         Uitgaven        
Bijdrage leden en donaties   € 9.330,00   Voorganger   € 33.000,00  
Ouderensubsidie van het LB   € 1.200,00   Gastvoorgangers   € 300,00  
Blad Stemmen     € 200,00   Organisten   € 350,00  
1ste collecten     € 350,00   Stemmen en Jaarpr. incl. verzending € 2.800,00  
Mede-gebruik gebouw   € 500,00   Afdracht VN   € 1.350,00  
Bijdragen lezingen/concerten   € 800,00   Gebouw        
Horeca       € 250,00   Huur Hoeksteen   € 19.500,00  
Lunch Pasen en Advent       Vaste lasten/onderhoud € 7.000,00  
interest           Inkoop horeca   € 1.500,00  
Negatief resultaat     € 57.920,00   diversen     € 2.500,00  
            Hoeksteenkoor   € 250,00  
            Kosten lezingen   € 2.000,00  
        € 70.550,00         € 70.550,00  
                     
        Begroting 2022          
Inkomsten         Uitgaven        
Bijdrage leden en donaties   € 9.000,00   Voorganger   € 33.000,00  
Ouderensubsidie van het LB   € 2.000,00   Gastvoorgangers   € 300,00  
Onttrekking stamkapitaal   € 5.000,00   Organisten   € 300,00  
1ste collecten     € 350,00   Stemmen en Jaarpr. incl. verzending € 2.000,00  
Mede-gebruik gebouw   € 2.000,00   Afdracht VN   € 1.200,00  
Bijdragen lezingen/concerten   € 2.000,00   Gebouw        
Horeca       € 1.200,00   Huur Hoeksteen   € 19.680,00  
Lunch pasen/advent     € 450,00   Verzekeringen   € 1.130,00  
Inkomsten blad stemmen   € 60,00   Vaste lasten/onderhoud € 6.500,00  
            Inkoop horeca   € 1.000,00  
            diversen     € 2.000,00  
            Hoeksteenkoor   € 500,00  
Negatief resultaat     € 47.550,00   Kosten lezingen, concerten € 2.000,00  
                     
        € 69.610,00         € 69.610,00