Cijfers 2019


 

Jaaroverzicht 2019 Begroot   Resultaat
       
Inkomsten      
Bijdrage leden en donaties 8.325,00   13.675,00
Betaald voor 2020     805,00
Ouderensubsidie 1.300,00   2.300,00
Blad Stemmen 900,00   120,00
1e collecte 576,00   588,00
Mede-gebruik gebouw 2.000,00   2.505,00
Bijdrage lezingen/concerten 1.500,00   1.914,00
Kringen 410,00   243,00
Horeca 2.000,00   1.746,00
Lunch Pasen en Avent 735,00   204,00
Interest 1.700,00   241,00
Resultaat 68.664,00   67.201,00
       
Totalen 88.110,00   91.542,00
       
Uitgaven      
Voorganger 42.277,00   39.369,00
Gastvoorganger 125,00   127,00
Organisten 300,00   572,00
Blad Stemmen 2.440,00   2.367,00
Afdracht VN 1.350,00   1.860,00
Huur 20.080,00   19.181,00
aflossing lening WI 10.000,00   9.792,00
Vaste lasten 4.500,00   4.858,00
Onderhoud/reparaties     4.853,00
PR 1.038,00   253,00
Inkoop horeaca 2.000,00   2.375,00
Diversen 500,00   3.366,00
Hoeksteenkoor 500,00   504,00
Kosten lezingen 2.000,00   2.065,00
Diaconale voorziening 1.000,00    
       
Totalen 88.110,00   91.542,00