Cijfers 2020

          Financieel jaaroverzicht 2020            
                           
    Begroot   Inkomsten 2020     Begroot   Uitgaven 2020
Inkomsten             Uitgaven            
Bijdrage leden en donaties 10.000,00   14.570,00   Voorganger 36.000,00   37.436,00  
Ouderensubsidie LB 1.300,00   1.700,00   Gastvoorgangers 300,00   268,00  
Blad Stemmen 500,00   80,00   Organisten 300,00   325,00  
1ste collecten 550,00   143,00   Stemmen en jaarpr. 3.000,00   2.323,00  
Mede-gebruik gebouw 2.000,00   838,00   Afdracht VN 1.000,00   1.395,00  
Bijdragen lezingen/concerten 1.500,00   603,00   Gebouw            
Horeca 1.500,00   411,00   Huur Hoeksteen 19.500,00   19.680,00  
Lunch Pasen en Advent 300,00         Vaste lasten/onderhoud 7.000,00   6.692,00  
Interest 245,00         Inkoop horeca 2.000,00   1.498,00  
Negatief resultaat 54.705,00   54.623,00   diversen 500,00   1.664,00  
              Hoeksteenkoor 500,00   877,00  
              Kosten lezingen 2.500,00   810,00  
                           
  72.600,00   72.968,00     72.600,00   72.968,00