Cijfers 2018


               Jaaroverzicht 2018  
           
BATEN       Begroting 2018     Realisatie 2018
           
Bijdragen van leden, afd. vrienden 8.000   8.307  
Bijdrage Sassenheim 16.000   16.000  
1e collecte   450   500  
Lezingen, kringen, concerten 1.200   1.844  
Stemmen       230  
Mede gebruik gebouw 2.000   2.460  
Interest   3.500   722  
Subsidie ouderen 2.000   1.000  
Horeca   1.750   1.276  
donaties       6.000  
           
Resultaat   57.825   59.310  
    92.725   97.649  
           
           
           
           
           
LASTEN       Begroting 2018     Realisatie 2018
           
Voorganger Voorburg/Sassenheim 47.165   47.483  
Onkosten t.l.v. De Jongfonds/S'heim     1478  
Gast voorganger 250   124  
Diensten (w.o. organisten) 450   506  
Afdracht leden aan VN 1.710   2.040  
Lezingen, kringen, concerten 1.000   1.737  
Stemmen    5.400   2.768  
Huur Hoeksteen 19.000   18.823  
Aflossing lening WoonInvest  13.050   13.056  
Horeca   1.700   1.466  
Uitgaven t.b.v. Hoeksteenkoor 1.000   1.013  
Onkosten gebouw 2.000   7.155  
           
    92.725   97.649