Cijfers 2017-2018


BATEN        
Begr.2017 Realis. 2017 Begr.2018
         
Bijdragen van leden, afd. vrienden   9.000,00 8.673,00 8.000,00
Bijdrage Sassenheim   15.500,00 17.157,00 16.000,00
1e collecte   500,00 576,00 450,00
Saldo lezingen/concerten/kringen   1.400,00 1.323,00 1.200,00
Mede gebruik gebouw   2.500,00 2.895,00 2.000,00
Interest   5.500,00 2.255,00 3.500,00
Subsidie ouderen   1.250,00 1.300,00 1.300,00
Horeca   1.200,00 1.726,00 1.750,00
         
         
         
Te kort   56.700,00 61.946,00 58.225,00
    93.550,00 97.851,00 92.425,00
         
LASTEN        
         
Voorganger Voorburg/Sassenheim   45.000,00 48.487,00 47.165,00
Gast voorganger   300,00 120,00 250,00
Organisten Voorburg en Sassenheim   450,00 450,00 450,00
Afdracht leden aan VN 57 x € 30,00   3.000,00 2.250,00 1.710,00
Lezingen en concerten   1.200,00 2.251,00 1.200,00
Stemmen   3.000,00 2.726,00 3.000,00
Huur Hoeksteen   19.500,00 18.545,00 19.000,00
Aflossing lening WoonInvest   13.050,00 13.056,00 13.050,00
Horeca   2.500,00 3.312,00 1.700,00
PR = Jaarprogramma   1.750,00 3.713,00 2.400,00
Hoeksteenkoor   300,00 300,00 500,00
         
diversen *   3.500,00 2.641,00 2.000,00
         
    93.550,00 97.851,00 92.425,00
         
21-6-2018