Begroting 2023

 

 

Begroting 2023

   
   

alle bedragen in €

   
         

Inkomsten

   

Uitgaven

 

Bijdrage leden en donaties

9000,00

 

Voorganger

33000,00

Onttrekking stamkapitaal

5000,00

 

Gastvoorgangers

300,00

Ouderensubsidie van het LB

2000,00

 

Organisten

300,00

1ste collecten

300,00

 

Stemmen en Jaarpr. (incl. verzending)

2000,00

Mede-gebruik gebouw

2500,00

 

Afdracht VN

1295,00

Horeca

1000,00

 

Gebouw     Huur Hoeksteen

20000,00

Bijdragen lezingen/concerten

1500,00

 

                  Verzekeringen

1130,00

Inkomsten blad stemmen

60,00

 

                  Vaste lasten/onderhoud

6000,00

Negatief resultaat

47915,00

 

Inkoop horeca

750,00

     

diversen

2000,00

     

Hoeksteenkoor

500,00

     

Kosten lezingen, concerten

2000,00

 

 

   

 

 

69275,00

   

69275,00