Begroting 2021

      Begroting 2021      
               
Inkomsten       Uitgaven    
Bijdrage leden en donaties € 9.330,00   Voorganger € 33.000,00  
Ouderensubsidie van het LB € 1.200,00   Gastvoorgangers € 300,00  
Blad Stemmen   € 200,00   Organisten € 350,00  
1ste collecten   € 350,00   Stemmen en Jaarpr. incl. verzending € 2.800,00  
Mede-gebruik gebouw € 500,00   Afdracht VN € 1.350,00  
Bijdragen lezingen/concerten € 800,00   Gebouw    
Horeca     € 250,00   Huur Hoeksteen € 19.500,00  
Lunch Pasen en Advent     Vaste lasten/onderhoud € 7.000,00  
interest         Inkoop horeca € 1.500,00  
Negatief resultaat   € 57.920,00   diversen € 2.500,00  
          Hoeksteenkoor € 250,00  
          Kosten lezingen € 2.000,00  
               
      € 70.550,00     € 70.550,00