Begroting 2020


                                                               

  Begroting 2020    
       
  Inkomsten    
  Bijdrage leden en donaties € 10.000,00  
  Ouderensubsidie van het LB € 1.300,00  
  Blad Stemmen € 500,00  
  1ste collecten € 550,00  
  Mede-gebruik gebouw € 2.000,00  
  Bijdragen lezingen/concerten € 1.500,00  
  Horeca € 1.500,00  
  Lunch Pasen en Advent € 300,00  
  interest € 245,00  
  Resultaat € 54.705,00  
       
  Totalen € 72.600,00  
       
       
  Uitgaven    
  Voorganger € 36.000,00  
  Gastvoorgangers € 300,00  
  Organisten € 300,00  
  Stemmen en Jaarpr. Incl. verzending € 3.000,00  
  Afdracht VN € 1.000,00  
  Gebouw    
  Huur Hoeksteen € 19.500,00  
  Vaste lasten/onderhoud € 7.000,00  
  Inkoop horeca € 2.000,00  
  diversen € 500,00  
  Hoeksteenkoor € 500,00  
  Kosten lezingen € 2.500,00  
       
       
  Totalen € 72.600,00