Begroting 2019


Begroting 2019  
Inkomsten  
Bijdrage leden 7.500,00
Donaties 825,00
Subsidie bejaarden 1.300,00
Blad Stemmen 45 x € 20,00 900,00
1e collecten 576,00
Mede gebruik gebouw 2.000,00
Kaartverkoop lezingen/concerten 1.500,00
Kringen 410,00
Horeca koffie/thee/koekjes 2.000,00
lunch leden Pasen en Advent 735,00
interst 1.700,00
Resultaat 68.664,00
  88.110,00
   
Uitgaven  
Voorganger 42.277,00
Gast voorganger 125,00
Afdracht VN 54 x € 25 1.350,00
Blad Stemmen 2.440,00
Organisten 300,00
Gebouw  
Agflossing lening/huur WoonInvest 30.080,00
vaste lasten 4.500,00
PR 1.038,00
Inkoop Horeca 2.000,00
diversen 500,00
Hoeksteenkoor 500,00
Diaconale voorziening 1.000,00
kosten lezingen 2.000,00
  88.110,00