· 

Adventbijeenkomst 2018

 

Zondag 16 december 2018 om 15.00 uur, Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, gezamenlijke Adventsbijeenkomst VVG en de Remonstranten uit de wijken Leidschendam-Voorburg en Mariahoeve. U bent daarbij van harte welkom.

 

Op deze middag zullen we onder het genot van een hapje en drankje samen Advent vieren.

 

De organist Albert van der Haven zal ons bij het zingen op het orgel begeleiden. De voorgangers Antje van der Hoek en Katrijne Bezemer houden een kerstoverdenking of vertellen een verhaal. De viering zal rond 17.30 uur worden afgesloten met een Chinees/Indisch lopend buffet.

 

De bijdrage voor deze bijeenkomst is € 5,00.

Opgave voor de middag en/of afsluitende buffet uiterlijk vóór 6 december via een lijst in de Hoeksteenkerk of per telefoon 06 20 617 539 tussen 17.00 en 19.00 uur of per e-mail jagerjjan@gmail.com.