· 

Hoeksteenlezing

HENRI NOUWEN: BINNEN GEROEPEN

Spreker Barbara Zwaan
Zondag 4 november, 10.30 uur
Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,00; koffie/thee € 1,00 (gepast betalen)

Sinds Hillary Clinton in What happened schreef wat zij aan het werk van priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) beleefde, staat dat meer dan ooit in de belangstelling.
In deze lezing richten wij ons op 
Binnen geroepen: niet Nouwens be­ kendste, maar mijns inziens wel indringendste boek. Dat bevat ‘gees­ telijke aanwijzingen’, die hij in eerste instantie voor zichzelf opteken­ de in een zeer donkere periode van zijn leven. Aan de hand van een aantal thematisch gerangschikte fragmenten zullen wij met elkaar nagaan wat de betekenis van Nouwens aanwijzingen voor de spiritu­ ele zoeker van vandaag kan zijn.

Henri Nouwen

Barbara Zwaan is theoloog en geestelijk verzorger. Ze schrijft regel­
matig over Henri Nouwen, o.a. in
Herademing en het Tijdschrift voor
Geestelijk Leven,
waar zij redacteur van is. In 2017 verscheen van haar
hand 
Een prachtige dans, de therapeutische afstemming van afstand en
nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen
Barbara Zwaan(www.ksgv.nl).